Aydınlatma Metni

Zoom İletişim Planlama ve Satınalma A.Ş. (Zoom İletişim) müşterilerine ait çeşitli kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı, şekli ve paylaşılma durumu aşağıda açıklanmıştır.

1. Kişisel Veri ve Veri Sorumlusu

KVKK’nın 3. Maddesi uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilecek gerçek kişilerin tüm bilgilerini ifade eder. Her türlü kişisel veri işleme faaliyeti KVKK kapsamında değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin veri sorumlusu Zoom İletişim’dir. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Zoom İletişim’in ilgili kişisel verileri kullanımı detaylandırılmış olup, ilgili yerlerde duruma göre gerekli teknik altyapı ile en üst düzeyde veri güvenliği desteği vermek konusunda ve belirtilen amaçlarla verilerin işlenmesi için aşağıda belirtildiği üzere üçüncü kişilerden destek alınabilecektir.

2. Kişisel verilerin işlenme amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir: - Medya satınalma ve planlama çalışmalarını yürütmek,
- Finans ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek,
- İşlem yapan ya da yaptıranın kimliğini belirlemek,
- Sahtekarlıkları önlemek,
- İş sürekliliğini sağlamak,
- Hukuki ve Mevzuat kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmek

3. Kişisel verilerin toplanması

Kişisel verileriniz, Zoom İletişim genel merkezi tarafından yazılı, sözlü ve elektronik ortamda olmak üzere toplanabilir.

4. Kişisel Verilerin Kimlerle Paylaşıldığı

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işlenme amaçları ile sınırlı olarak, bunların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gereken ölçüde ve sınırlı olmak kaydıyla, sözleşme imzalanan hizmet sağlayıcılarıyla, denetim ve danışmanlık firmalarıyla, bankalarla, arşiv ve kargo firmalarıyla, hizmet alınan mali müşavirlik ve hukuk bürolarıyla paylaşılabilmekte ve kullanılabilecek bilişim teknolojileri gereği yurtdışı sunuculara yahut bulut bilişim yolu kullanılan durumlarda buluta aktarabilmektedir.

5. Veri sahibi olarak haklarınız

KVKK 11. Madde’de veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu kapsamda:
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği öğrenebilir,
- Bu verilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
- Yurtiçi ve yurtdışında kimlerle paylaşıldığını öğrenebilir,
- Eksik veya yanlış olan bilgilerin düzeltilmesini isteyebilir,
- KVKK'nın 11. Maddesi uyarınca, kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında ve yine kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini talep edebilir,
- Bu verilerin analizi sonucunda tarafınıza doğacak zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

6. Soru ve talepleriniz için

KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize olanak sağlayacak şekilde ad-soyad, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak aşağıdaki adrese posta ile taahhütlü gönderebilir veya şahsen başvurunuzu teslim edebilirsiniz. Tarafınıza 30 gün içerisinde açıklama sağlanacaktır.

İletişim ve Başvuru Adresi:
Zoom İletişim Satınalma ve Planlama A.Ş.
Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No: 237 Kat: A / 113, Maslak / İstanbul 34485